Na úvod img
Profil spoločnosti
Betonárka Stavebná činnosť Kontakty

BETÓN

Začiatkom decembra 2006 sa v areáli spoločnosti zahájila výstavba najväčšej prevádzky na výrobu betónu na Slovensku. Realizácia projektu je odpoveďou na zvýšené požiadavky stavebného trhu na urýchlené dodávky betónových zmesí vysokej certifikovanej kvality. Pôvodná betonáreň je kapacitne nedostačujúca. Realizácia novej betonárne umožnila časovo pružne reagovať na dopyt a pokryť vysoké nároky odberateľov na veľké objemy odoberaných betónov.

V areáli spoločnosti sa nachádza:

 • Betonáreň SCHWING STETTER HN 1,0-RS s objemom miešacieho jadra 1m3 a hodinovým výkonom 45-50m3/hod.
 • Betonáreň SCHWING STETTER HN 3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3m3 a hodinovým výkonom 120m3/hod.

Spojením výrobnej kapacity je možné dosiahnuť bezkonkurenčnú hodinovú produkciu až 160m3/hod. Obidve betonárne sú vybavené recyklingom a kotolňou, čím sú zabezpečené aj prevádzky v zimnom období. Naša produkcia od marca 2005 do októbra 2008 predstavuje takmer 330.000 m3 vyrobených betónových zmesí. Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka. Transportbetón sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupe rozširujeme a doplňujeme.

V súčasnosti náš vozový park zahŕňa:

 • 9m3 domiešavače..............................5ks
 • 7m3 domiešavače..............................4ks
 • 5m3 domiešavače..............................6ks
- betónpumpy
 • M-24 Pumi-Mercedes / s objemom Mix 5m3 /
 • M-26 Pumi-Mercedes / s objemom Mix 7m3 /
 • M 34-36 / s hodinovým výkonom 160m3/
 • M 39-40 Mercedes / s hodinovým výkonom čerpadla 160m3 /

Betónové zmesi sú vyrábané z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považské cementárne, a.s. Ladce. V súlade s platnou STN vykonávame overovanie kvality výroby betónových zmesí prostredníctvom skúšobného laboratória TASUS – nezávislého technického a skúšobného ústavu stavebného.

ANHYMIX

Liaty samonivelačný poter na báze síranu vápenatého

Popis:
Liaty samonivelačný poter ANHYMIX je nová generácia moderných podlahových hmôt určených predovšetkým pre použitie v interiéri ako sú obytné budovy, rodinné domy administratívne a obchodné centrá, objekty občianskej vybavenosti, školy, nemocnice a pod. Predstavuje plnohodnotnú alternatívu k všetkým druhom suchých zmesí a poterov.
Používa sa všade tam, sú kladené vysoké nároky na homogénnu a pevnú štruktúru s bezchybne hladkým a rovným povrchom poteru, ako v novostavbách, tak i pri rekonštrukciách podláh. Vytvára dokonale rovnú plochu pod nášlapnú vrstvu (dlažba, PVC, parkety, koberec...)

Použitie:
Liaty samonivelačný poter ANHYMIX je určený na zhotovenie podlahových vrstiev v interiéri ako:

 • Podkladový a vyrovnávací poter
 • Plávajúci poter na položenie podlahovej krytiny
 • Ideálny poter pre podlahy s podlahovým kúrením bez dodatočného vystužovania

Liaty samonivelačný poter ANHYMIX nie je vhodný do trvale mokrých priestorov (bazény, sauny a pod.). Za predpokladu splnenia príslušných opatrení (navrhnutých projektantom) je možné použitie vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, WC, kuchyne...).

download PDF - leták Anhymix

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

© RBR, stavebná spoločnosť 2002-2007. Produkcia Davidstudio a A.I.S., s. r. o.