Na úvod img
Profil spoločnosti Betonárka Stavebná činnosť Kontakty Prenájom strojov

BETONÁRKA

 Začiatkom decembra 2006 sa v areáli spoločnosti zahájila výstavba najväčšej prevádzky na výrobu betónu na Slovensku. Realizácia projektu bola odpoveďou na zvýšené požiadavky stavebného trhu na urýchlené dodávky betónových zmesí vysokej certifikovanej kvality. Pôvodná betonáreň bola kapacitne nedostačujúca. Realizácia novej betonárne umožnila časovo pružne reagovať na dopyt a pokryť vysoké nároky odberateľov na veľké objemy odoberaných betónov.

 
V areáli spoločnosti sa nachádza:
  • Betonáreň SCHWING STETTER HN 1,0-RS s objemom miešacieho jadra 1m3 a hodinovým výkonom 45-50m3/hod.
  • Betonáreň SCHWING STETTER HN 3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3m3 a hodinovým výkonom 120m3/hod.

Spojením výrobnej kapacity je možné dosiahnuť bezkonkurenčnú hodinovú produkciu až 160m3/hod. Obidve betonárne sú vybavené recyklingom a kotolňou, čím sú zabezpečené aj prevádzky v zimnom období. Naša produkcia prekročila v roku 2011 množstvo 600.000 m3 vyrobených betónových zmesí. Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka. Transportbetón sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupe rozširujeme a doplňujeme.

Betónové zmesi sú vyrábané z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považské cementárne, a.s. Ladce. V súlade s platnou STN vykonávame overovanie kvality výroby betónových zmesí prostredníctvom skúšobného laboratória TASUS – nezávislého technického a skúšobného ústavu stavebného.
 
V roku 2010 získala spoločnosť RBR Betón s.r.o. certifikát Integrovaného manažérskeho systému EN ISO 900:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 
Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka. Transportbetón sa zabezpečuje vlastnými kapacitami, ktoré postupe rozširujeme a doplňujeme.
V súčasnosti náš vozový park zahŕňa domiešavače s kapacitou  
  • 9m3
  • 7m3

a betónpumpy

  • M-26 Pumi-Mercedes / s objemom Mix 7m3 /
  • M-26 Pumi-Mercedes / s objemom Mix 7m3 /
  • M 34-36 / s hodinovým výkonom 160m3/
  • M 39-40 Mercedes / s hodinovým výkonom čerpadla 160m3 /
 
Betonáreň a enviroment
 
Betonárne  RBR Betón s.r.o. sú situované v priemyselnej zóne na Mudroňovej ul., čím nerušia svojou prevádzkou svoje okolie. Sú plnoautomatizované, vybavené recyklingom, čo umožňuje bezodpadovú výrobu betónových zmesí. Zamestnanci monitorujú výrobu a procesy s ňou spojené a dohliadajú na bezprašnú výrobu betónu.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

© RBR, stavebná spoločnosť 2002-2007. Produkcia Davidstudio a A.I.S., s. r. o.