Na úvod img
Profil spoločnosti Betonárka Stavebná činnosť Kontakty Prenájom strojov

   REFERENCIE

CESTNÉ STAVBY

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné a technologické dodávky a s realizáciou dopravných a inžinierskych stavieb

  • výstavba a opravy cestných komunikácii
  • regulácia a úprava vodných tokov
  • ekologické stavby
  • inžinierske stavby v celom rozsahu
  • oporné múry , sanácie svahov
  • parkoviská a spevnené plochy

Vieme zabezpečiť a zrealizovať stavby akéhokoľvek druhu v jednotlivých segmentoch cestného a vodohospodárskeho staviteľstva v plnom rozsahu,požadovanej kvalite a v primeranom termíne.

Plnenie nárokov jednotlivých investorov vieme zabezpečiť aj vďaka odborníkom, ktorých naša spoločnosť zamestnáva , potrebným vozovým parkom a mechanizmami.

© RBR, stavebná spoločnosť 2002-2007. Produkcia Davidstudio a A.I.S., s. r. o.