Na úvod img
Profil spoločnosti Betonárka Stavebná činnosť Kontakty Prenájom strojov

PROFIL SPOLOČNOSTI

Vážený obchodný partner,

dovoľte nám prezentovať profil spoločnosti

R B R, spol. s r.o. so sídlom na Mudroňovej ul. 5 v Žiline.

Spoločnosť vznikla r. 1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline.

Predstavujeme sa Vám ako spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb:

  • inžinierskych
  • bytových
  • polyfunkčných
  • priemyselných
  • poľnohospodárskych

Profesná štruktúra spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov a je vybudovaná tak, aby smeboli schopní zvládnuť akúkoľvek zákazku komplexne.

V r. 2006 sa zo spoločnosti odčlenila zložka výroby betónových zmesí a vznikla dcérska spoločnosť

RBR Betón, s.r.o. so sídlom na Mudroňovej ul. č. 5 v Žiline.

Pri výrobe a doprave betónových zmesí máme k dispozícii certifikovanú stavebnú betonáreň SCHWING STETTER.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom, t.j. dopravnými službami, ktorými spoločnosť disponuje, predstavuje komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Kvalita a parametre nami zrealizovaných stavieb a spokojnosť našich zákazníkov Vám zaručujú, že ak sa rozhodnete pri realizácii Vášho projektu spolupracovať s našou spoločnosťou, rozhodli ste sa správne.

Stanislav Raab - konateľ spoločnosti

 

© RBR, stavebná spoločnosť 2002-2007. Produkcia Davidstudio a A.I.S., s. r. o.