Na úvod img
Profil spoločnosti Betonárka Stavebná činnosť Kontakty Prenájom strojov

   REFERENCIE

POZEMNÉ STAVBY

Profesijná štruktúra našej spoločnosti združuje manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov a je vybudovaná tak, aby bola schopná komplexne zvládnuť akúkoľvek zákazku.

Pracovníci sú odborne spôsobilí poskytovať všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov.

Naša ponuka zaberá široké pole stavebných aj rekonštrukčných prác v odboroch:

  • pozemné a inžinierske staviteľstvo
  • zatepľovanie budov systémom Terranova
  • zemné práce s budovaním inžinierskych sietí
  • výstavba rodinných domov na kľúč

Disponujeme vlastným kvalitným strojným a vozidlovým parkom, ktorý pravidelne rozširujeme a modernizujeme.

Pri realizácii stavieb používame moderné technológie, prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu a kladieme dôraz na vysokú technickú profesionalitu.

© RBR, stavebná spoločnosť 2002-2007. Produkcia Davidstudio a A.I.S., s. r. o.